WITAMY NA STRONIE KLUBU KARATE
TRADYCYJNEGO W RYKACH


WSPIERAJĄ NAS:

strony internetowe ryki

Regulamin i opłaty

REGULAMIN CZŁONKOSTWA I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Klubu Karate Tradycyjnego Ryki

 1. Prawo uczestnictwa w systematycznych zajęciach mają członkowie KKT Ryki.
 2. Członkiem KKT Ryki może być wyłącznie osoba fizyczna (nie pozbawiona praw publicznych),
  pełnoletnia, która złożyła deklarację pisemną przystąpienia do Klubu lub osoba niepełnoletnia za
  pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 3. Decyzję o przyjęciu członków podejmuje Zarząd KKT Ryki.
 4. Zobowiązania, prawa członków oraz ustanie członkostwa regulują zapisy Statutu KKT Ryki.
 5. Udział w systematycznych zajęciach jest możliwy po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego pozwalającego na uprawianie karate tradycyjnego oraz udział w zawodach.
 6. Członek KKT Ryki uczestniczący w zajęciach zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w treningach. Czasowa nieobecność nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty członkowskiej.
 7. W przypadku absencji w treningach wynoszącej 3 tygodnie lub dłużej (choroba, wyjazd lub inne przypadki losowe) obowiązuje ulgowa opłata członkowska w wysokości 50% składki miesięcznej.
 8. Przystąpienie do egzaminu oraz udział w dofinansowanych aktywnościach i zawodach wymaga uregulowanych składek członkowskich.
 9. Stawki składek członkowskich zatwierdza Zarząd KKT Ryki i zawarte są poniżej.
  • Członkowska składka miesięczna podstawowa wynosi 120 zł.
  • Członkowska składka miesięczna za drugiego członka rodziny wynosi 80 zł, za kolejnego 50 zł.
 10. Składka członkowska opłacana jest w cyklu miesięcznym na konto klubu.

PEKAO S.A. 67 1240 2425 1111 0010 7064 2101

 1. KKT Ryki nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć poza czasem ich trwania.
 2. W przypadku losowej nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia w danej grupie (np. z powodu choroby) Klub organizuje zastępstwo, ewentualnie może odwołać zajęcia z danego dnia proponując inny termin zajęć.
 3. Obowiązujące zasady uczestnictwa w zajęciach jak i etykieta DOJO dostępna na stronie www.karateryki.com.pl.
 4. W trosce o podnoszenie jakości szkolenia oraz funkcjonowania KKT Ryki prosimy o zgodne z Państwa odczuciami i spostrzeżeniami przekazywanie informacji członkom Zarządu KKT Ryki.
 5. Wszystkie pozostałe sprawy członkowskie reguluje Statut KKT Ryki.